Επιστημονικό Συνέδριο: Πράσινη Μετάβαση και Κυκλική Οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Ποινικού Δικαίου (Ececril) έχει την τιμή να φιλοξενείται στο Επιστημονικό Συνέδριο "Πράσινη Μετάβαση και Κυκλική Οικονομία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Πολιτικές για Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση)" στο πλαίσιο της Έκθεσης του Attica Green Expo.

 

Στο Συνέδριο το Κέντρο μας θα εκπροσωπηθεί στις 27 Μαΐου από τρία ερευνητικά μας μέλη στις κάτωθι θεματικές:

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Δημόσιες Πολιτικές & 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
11:00 – 12:00

Κωνσταντίνος Αποστολίδης, Νομικός Σύμβουλος και ESG Manager, υπ. Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου
‘Προγραμματισμός & Υλοποίηση Ενεργειών για Επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης’

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πολιτικές Πράσινης Μετάβασης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
12:00 – 13:00

Δρ. Δομίνικος Αρβανίτης, Δρ. Ευρωπαϊκού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος
‘Προτάσεις για Ενίσχυση της Ποινικής Προστασίας του Περιβάλλοντος στο Πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας’

Γεωργία Νικολοπούλου, ΜΔΕ Δικαίου και Πολιτικής για το Περιβάλλον και την Ενέργεια
‘Ενέργεια & Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Προς Αναζήτηση της Ενεργειακής
Εξοικονόμησης & της Πράσινης Μετάβασης’